Sluizenroute tot eind maart 2021 dicht

Sluizenroute tot eind maart 2021 dicht

Bron: persbericht Rijkswaterstaat West Nederland-Noord

 

De route over het sluizencomplex IJmuiden gaat uiterlijk eind maart 2021 open. Tot die tijd blijft de route afgesloten voor doorgaand verkeer. Door de vele bouwactiviteiten aan de nieuwe zeesluis kan Rijkswaterstaat de veiligheid onvoldoende waarborgen. Op verzoek van de gemeente Velsen financiert Rijkswaterstaat de uitbereiding van de spitspont met drie uur per dag om de overlast voor inwoners en bedrijven in de IJmond zoveel mogelijk te beperken (de vaartijd gaat van zeven naar tien uur per dag). Ook onderzoekt Rijkswaterstaat samen met de gemeente Velsen of de calamiteitenbogen bij de Velsertunnel sneller en vaker open kunnen als daar reden toe is.

 

Aanvankelijk zou de route voor circa een jaar afgesloten zijn tot medio april 2019. Deze planning is in de afgelopen periode onder druk komen te staan. Als gevolg van aanvullende werkzaamheden in de sluiskolk en bij de verbinding tussen de nieuwe zeesluis en de middensluis is er nog steeds sprake van veel hoogteverschillen en kruisend bouwverkeer. Daarnaast nemen de werkzaamheden om de wegen rondom de nieuwe zeesluis op waterkerende hoogte te brengen meer tijd in beslag. Hierdoor is een veilige openstelling van de sluizenroute nog niet mogelijk. Rijkswaterstaat betreurt het dat door de verlenging van de afsluiting de overlast voor de bewoners van de gemeente Velsen langer duurt.

 

Overlast beperken

Om de overlast voor gebruikers van de sluisroute te beperken zal Rijkswaterstaat gedurende de volledige duur van de afsluiting van de sluisroute de spitspont over het Noordzeekanaal financieren. Daarbovenop zal de vaartijd van de spitspont op verzoek van de gemeente Velsen van zeven naar tien uur per dag gaan. Deze uitbreiding met drie uur sluit beter aan bij het aanbod van fietsers en de diensten van de werknemers van Tata, zoals is gebleken uit een nadere analyse van de effecten van de afsluiting. Ook onderzoekt Rijkswaterstaat samen met Velsen om bij incidenten en files de calamiteitenbogen bij de Velsertunnel eerder en vaker in te zetten. Dit heeft tot doel de bereikbaarheid van Velsen en omgeving te vergroten.

 

Omleidingsroutes

De bestaande omleidingsroutes blijven van kracht. Fietsers, bromfietsers en voetgangers kunnen tijdens de afsluiting gebruik blijven maken van de (spits)pont. De vertraging bedraagt gemiddeld 10 minuten en is mede afhankelijk van de wachttijden bij de pont. Autoverkeer kan door de Velsertunnel rijden en is ongeveer 15 minuten langer onderweg. Gele borden geven de omleidingsroutes aan.

 

IJmond Bereikbaar, het samenwerkingsverband voor mobiliteit van gemeenten, bedrijfsleven en Omgevingsdienst IJmond, heeft de volgende reactie geven naar aanleiding van de persbijeenkomst van Rijkswaterstaat inzake de sluizenroute. We blijven nauw betrokken bij dit proces.

 

“IJmond Bereikbaar begrijpt dat mensen teleurgesteld kunnen zijn over de lange periode dat de sluizenroute dicht blijft voor verkeer. Wel zijn we content dat Rijkswaterstaat een open houding heeft getoond betreffende de zorgen en behoeften die in de regio leven. Het is de gemeente Velsen gelukt om de belangen van zowel inwoners als het bedrijfsleven goed voor het voetlicht te brengen.

 

De gemeente  en IJmond Bereikbaar zijn gedurende dit traject nauw met elkaar opgetrokken, met name om de extra pont in de spits gedurende de afsluiting van de sluizenroute veilig te stellen. Dit is het enige alternatief voor fietsers die het Noordzeekanaal moeten oversteken, zowel voor werk, school als recreatief gebruik. Dat de twee ponten nu voor een langere periode op de dag gaan varen en daarmee iedere 10 minuten een afvaart is geregeld, is een goede afspraak.

 

Ook de toezegging om de calamiteitenbogen eerder open te stellen bij afsluiting van of bij flinke vertraging rondom de Velsertunnel, wordt zeer positief ontvangen. IJmond Bereikbaar zal de verkeerssituatie, samen met de wegbeheerders, nauw blijven monitoren en bekijken of de maatregelen het gewenste effect hebben.

 

Programmamanager IJmond Bereikbaar – Sophie Zwetsloot