Inspraakavond nieuwe inrichting Pontplein Velsen

Inspraakavond nieuwe inrichting Pontplein Velsen

Maandag 1 oktober jl. kwamen bijna 40 inwoners en belanghebbenden naar het gemeentehuis van Velsen om hun mening te geven over de vernieuwing van het Pontplein. Na de introductie door wethouder Bram Diepstraten zijn drie varianten besproken. Deze varianten waren al in een eerder stadium als meest kansrijk naar voren gekomen. De uitgangspunten van de plannen: veiligheid, doorstroming en ruimtelijke inpassing.  

De verschillende voorstellen werden in 3 D gepresenteerd. Eén van de voorstellen, tevens de duurste, kreeg maar liefst 80% van de stemmen.  Deze variant wordt uitgewerkt in een detailontwerp. Ook in het vervolgproces worden bewoners en belangstellenden betrokken. De gemeente heeft de ambitie om een toekomstvast Pontplein te ontwikkelen, een aantrekkelijke entree van IJmuiden.