Gelijkvloerse oversteek Velsertraverse blijft bestaan

Bron: Provincie Noord-Holland

 

De provincie Noord-Holland heeft samen met de gemeenten Velsen en Beverwijk besloten om de gelijkvloerse oversteek over de Velsertraverse (N197) in Velsen-Noord te behouden. Er waren veel zorgen over het verdwijnen van de oversteek. Het plan om de oversteek te laten verdwijnen, was onderdeel van de aanleg van twee busbanen bij station Beverwijk en de aanleg van een voet-fietsonderdoorgang onder de Velsertraverse.

 Tijdens de informatieavond half september 2019 werd duidelijk hoe belangrijk deze oversteek is voor inwoners. Het belangrijkste verzoek tijdens deze avond was om de oversteek open te houden, niet tijdelijk, maar voor altijd. De provincie heeft met de wethouders Bram Diepstraten (Velsen) en Brigitte van den Berg (Beverwijk) afgesproken om de oversteek te laten bestaan. Zo kunnen inwoners vanaf 2022 kiezen of ze gebruik willen maken van de nieuw aan te leggen onderdoorgang of de bestaande gelijkvloerse oversteek.

 Door de aanleg van een voet-fietsonderdoorgang onder de Velsertraverse, met een verbinding naar station Beverwijk ontstaat een regionale, snellere fietsroute. Hierdoor worden de doorfietsroute en het fietsknelpunt bij de N197/Velsertraverse verbeterd en veiliger. De gemeenten Velsen en Beverwijk passen het fietspad vanuit Velsen-Noord richting station Beverwijk aan, zodat de fietsroute goed aansluit op de nieuwe onderdoorgang. Daarnaast ontstaat ook een aansluiting op de nieuwe bushalte.

 

De rest van 2019 gebruikt de provincie om het plan van de onderdoorgang verder uit te werken. Begin november is een bijeenkomst om informatie te verzamelen over de sociale veiligheid in en bij de nieuwe onderdoorgang. Ook worden technische onderzoeken gedaan. Naar verwachting is het plan van de twee busbanen en de onderdoorgang begin 2020 klaar. Pas daarna besluiten de gemeenten en de provincie hoe de onderdoorgang en de directe omgeving eruit gaan zien.