Uitgebreid onderzoek stelt: Elektrische auto veel groener dan fossiele

Drie keer minder CO2 uitstoot

Bron: De Volkskrant 18 april 2020

Illustratie: Auto vector gemaakt door freepik.nl

Mocht je nog twijfelen over of een elektrische auto wel echt beter is voor het milieu, dan worden je vragen wellicht beantwoord in dit artikel uit de Volkskrant. Uit een vrijwel alles omvattende studie naar de levenscyclus van auto’s blijkt dat een nieuwe elektrische auto gedurende zijn leven drie keer minder CO2 uitstoot dan een vergelijkbare benzine- of dieselversie.

De vraag is zo oud als de elektrische auto zelf: hoe klimaatvriendelijk is die nu eigenlijk? De enorme accu is bij de productie een CO2-bom en de stroom is ook lang niet overal duurzaam opgewekt. Om de discussie te beslechten deed de Europese milieuorganisatie Transport & Environment een studie waarbij naar vrijwel alles werd gekeken. Conclusie: de e-auto wint glansrijk, zelfs in kolenstroomland Polen. 

 

Een elektrische auto die vandaag een showroom in Europa verlaat, zal gedurende zijn leven gemiddeld drie keer minder CO2 uitstoten dan een vergelijkbare benzine- of dieselversie, blijkt volgens Transport & Environment (T&E) uit een zogenoemde levenscyclusanalyse. Bij dit soort analyses wordt elk onderdeel van de energieketen meegewogen, zoals de energie die de productie van de auto kost, de accu, de benzine en diesel. Maar ook wordt gekeken waar onderweg energie verloren gaat, zoals bij het transport van elektriciteit van centrale naar laadpunt en in het laadsysteem van de e-auto. 

 

Dat e-auto’s emissieloos zijn, zoals wel wordt beweerd, wordt door deze cijfers ook gelogenstraft: als alle onderdelen worden meegenomen, stoot een elektrische auto in het slechtste geval bijna 100 gram CO2 per kilometer uit. Dit gebeurt wanneer de stroom is opgewekt in een land waar veel kolencentrales staan, zoals Polen. Nederland presteert op dit gebied ook niet best: hier komt de productie van elektriciteit gemiddeld 337 gram CO2 per kilowattuur vrij. Op een kilowattuur kan een e-auto ongeveer 5 kilometer rijden, wat betekent dat Nederlandse e-auto’s alleen wat stroomverbruik gemiddeld al ruim 75 gram uitstoten.

 

Hoe langer hoe schoner

Auto’s met een verbrandingsmotor doen het nog veel slechter: daar is, als alles wordt meegerekend, de uitstoot gemiddeld ruim 250 gram CO2 per kilometer voor een benzineauto en iets minder voor een diesel. In klimaatopzicht loont het daarom nu al om een elektrische auto te rijden, zelfs in een land als Polen. Of Nederland. In het beste geval (de accu is gemaakt in Zweden en de auto rijdt hier ook) loopt het verschil op tot 80%. 

 

Gunstig is dat elke e-auto gedurende zijn levensduur steeds schoner wordt , omdat de energiesector in Europa snel switcht naar CO2-arme opwekking. Deze ontwikkeling heeft ook effect op de productie van de accu, die normaal gesproken vele honderden kilogrammen aan CO2 oplevert. Hierdoor heeft een gloednieuwe e-auto een fikse achterstand als hij de showroom uitrijdt, ten opzichte van zijn benzine- en dieselbroeders zonder energie-intensieve accu. Maar ook hier worden stappen voorwaarts gemaakt, doordat accu’s steeds langer meegaan (over een paar jaar naar verwachting 500.000 kilometer) en de stroomproductie dus CO2-armer wordt. Gemiddeld wordt het break-even-punt al bereikt na 23.000 kilometer als er op hernieuwbare stroom wordt gereden. Als de accu met hernieuwbare bronnen wordt gemaakt, wordt dit punt al met 13.000 kilometer bereikt, aldus T&E.

 

Onderzoeker Auke Hoekstra van de TU Eindhoven, gespecialiseerd in levenscyclusanalyses van e-auto’s en pleitbezorger van elektrificatie, spreekt van een echt gedegen studie. ‘Je moet natuurlijk altijd aannames maken. En je kunt de uitkomst best nog wel 20 procent de andere kant op redeneren, maar ik vind de uitgangspunten van T&E prima te verdedigen, en ze zijn er helder over.’Hoekstra noemt het vooral bijzonder dat T&E heeft gekeken naar de duurzaamheidsontwikkelingen bij elektriciteitscentrales. ‘Dit gebeurt altijd maar ten dele en is hier goed uitgewerkt.’