Dit doet IJmond Bereikbaar

Slimmer reizen, anders reizen, minder reizen. Een bereikbaar bedrijf, een bereikbare regio en dat zo duurzaam mogelijk: er is nog veel winst te behalen.

IJmond Bereikbaar werkt samen met het bedrijfsleven, de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen en Omgevingsdienst IJmond en coördineert, ondersteunt en initieert allerlei maatregelen en pilots op het gebied van duurzame en slimme mobiliteit: woon/werkverkeer, zakelijk verkeer, logistiek & transport en infrastructuur.

Onze activiteiten vallen onder het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid MRA: een samenwerkingsverband tussen de Rijksoverheid en de regionale overheden in de MRA.

IJmond Bereikbaar behartigt de belangen van de regio IJmond op allerlei niveau’s: Kernteam Slimme en Duurzame Mobiliteit MRA, Rijkswaterstaat, IPO, VNG, Provincie Noord-Holland en het Ministerie voor Infrastructuur & Waterstaat.

Team IJmond Bereikbaar

Astrid van den Haak

ahaak@odijmond.nl - 0251 263863

Programmamanager Werkgeversaanpak & Gedragsverandering. Taakaccent voor het gehele programma: Communicatie.

Ronald Vierkant

rvierkant@odijmond.nl - 06 50050995

Mobiliteitsmakelaar

Lars Hopman

 lhopman@odijmond.nl - 0251-263863

Programmamanager Infrastructuur,
c-ITS/Innovatie, Duurzame Logistiek

Taakaccent voor het gehele programma: Financiën.

Dit zeggen gemeenten en ondernemers

Dit zegt de Provincie Noord-Holland

Stichting IJmond Bereikbaar

Voorzitter Ton van der Scheer,
Leen Wisker, Donald Voskuil

Platform IJmond Bereikbaar

Voorzitter Pieter van Tongeren,
Wethouders Verkeer & Vervoer Beverwijk, Velsen en Heemskerk,
Provincie Noord-Holland,
VNO-NCW