Dit doet IJmond Bereikbaar

IJmond Bereikbaar is een succesvol mobiliteitsprogramma in de regio IJmond. Het is een samenwerkingsverband tussen de IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen (hier valt IJmuiden onder) en het bedrijfsleven. We willen ervoor zorgen dat de IJmond goed bereikbaar en leefbaar blijft. Dat doen we o.a. door naar oplossingen te zoeken die er voor zorgen dat het verkeer beter doorstroomt. Door het fietsen en het OV te stimuleren voor het woon/werkverkeer, suggesties aan te dragen om buiten de spits of samen te reizen, rijden er minder auto’s op de weg.  Dat scheelt in file’s én in CO2-uitstoot.

 

IJmond Bereikbaar adviseert daarnaast de gemeenten als het gaat om de aanleg van fietspaden, een doorfietsroute, het slim afstellen van verkeerslichten en het lobbyen om de tweede spitspont over het Noordzeekanaal in de vaartte houden. Met het bedrijfsleven zitten we om tafel als het gaat om de gezondheid van de werknemers (die fiets, daar  heb je hem weer…), bereikbaarheid en verkeersveiligheid van bedrijventerreinen, schoon vervoer, transporthubs en nog veel meer.  Dus je ziet het: we zijn goed op weg.