Veelgestelde vragen E-bike voor werkgevers

Algemene info en aanmelden

Wat is de actie 'Probeer een E-bike'?

IJmond Bereikbaar breidt het fietsstimuleringsprogramma ‘Goed op weg’ uit met de E-bike. Werkgevers kunnen op een laagdrempelige manier hun medewerkers een e-bike laten uitproberen voor het woon/werkverkeer.

Hoe kan ik mijn organisatie aanmelden?

Heeft u al een samenwerkingsovereenkomst met IJmond Bereikbaar en denkt u dat er interesse is bij uw medewerkers om over te stappen op de E-bike? Vul dan het aanmeldformulier in. Een medewerker van onze mobiliteitspartner sQoot, belt u terug om de aanmelding en actie met u door te spreken.

 

Is uw organisatie nog niet bij IJmond Bereikbaar aangesloten? Neem dan contact op met ons team: info@ijmondbereikbaar.nl of 085-3033922. We maken het graag samen met u in orde.

Zijn er kosten verbonden aan deze E-bike actie?

Er zijn geen kosten verbonden aan deze E-bike actie. Wel verwachten we een inspanning vanuit uw organisatie om uw medewerkers goed te informeren.

Welke voorwaarden zijn er verbonden aan deelname aan de E-bike actie?

  • Uw organisatie heeft een samenwerkingsovereenkomst met IJmond Bereikbaar
  • Uw organisatie beschikt over een overdekte en afsluitbare fietsenstalling

Waarom moet ik als werkgever een aparte overeenkomst voor deze actie ondertekenen?

Via  onze mobiliteitspartner sQoot krijgt u kosteloos de beschikking over een poule van kwalitatief hoogwaardige E-bikes in combinatie met o.a. onderhoud en pechservice. De E-bikes zijn uiteraard goed verzekerd tegen schade en diefstal. Uiteraard ontkomen wij er niet aan enkele afspraken over wederzijdse taken en verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid goed vast te leggen. Daarmee garanderen wij zowel voor u als uw medewerkers een goed verloop van de actie.

Welke risico’s loop ik als werkgever?

Onze ervaring is dat de uitgeleende E-bikes netjes worden gebruikt door de deelnemers. Neemt niet weg dat er onverhoopt toch schade aan de fietsen kan ontstaan. Bij dit soort schadegevallen geldt een eigen risico van € 50.

 

Bij diefstal geldt eveneens een eigen risico van €50, mits de werkgever de originele bijgeleverde sleutel en een proces-verbaal van de aangifte kan overhandigen. Indien dit niet het geval is, zal onze verzekering niet uitkeren en is de werkgever een eigen risico verschuldigd van € 1.500,-.

 

Onderhoud en reparaties die het gevolg zijn van ongeoorloofd of excessief gebruik worden niet door onze verzekering gedekt en komen volledig voor rekening van de werkgever.

Organisatie van de actie bij uw bedrijf

Welke taken heb ik als werkgever bij de uitvoering van Probeer een E-bike?

Het succes van de actie ‘Probeer een E-bike’ valt of staat met de manier waarop uw medewerkers geïnformeerd worden. IJmond Bereikbaar neemt de organisatie zoveel mogelijk uit handen. Van u verwachten we een actieve houding om de actie bij uw medewerkers te promoten. Uiteraard heeft IJmond Bereikbaar hier communicatiemiddelen voor beschikbaar die u kunt gebruiken.

 

Daarnaast is er duidelijke een contactpersoon binnen uw bedrijf die fungeert als aanspreekpunt voor uw medewerkers als ook voor het team van IJmond Bereikbaar en sQoot. Deze contactpersoon coördineert ook de uitgifte van de E-bikes en de bijhorende accessoires (zoals een oplader) aan de deelnemende werknemers. Bovendien ziet de contactpersoon erop toe dat E-bikes zorgvuldig worden gebruikt en meldt hij/zij eventuele schadegevallen direct.

Hoe en wanneer komen de E-bikes bij mijn organisatie?

Medewerkers van sQoot nemen contact met u op om een afspraak te maken voor de aflevering van de E-bikes. De levering vindt altijd plaats op dinsdag tussen 12:00 – 17:00 uur. De door u aangewezen contactpersoon (of zijn/haar vervanger) dient op dit tijdstip aanwezig te zijn.

Hoeveel E-bikes krijgt mijn organisatie in bruikleen?

Het is afhankelijk van het aantal medewerkers dat een e-bike wil proberen. Het minimale aantal is 5 E-bikes. Dit zijn verschillende typen. Het maximum is 15 e-bikes. Medewerkers mogen de E-bike gedurende een week proberen.

Hoe lang duurt de actieperiode?

De probeer-actie duurt vier weken. Voor deze periode zijn de E-bikes beschikbaar voor uw organisatie. Een medewerker mag een E-bike voor een week uittesten. Met de contactpersoon van het bedrijf wordt afgestemd, welke medewerker, welke e-bike voor welke periode gebruikt.

Kan de actie korter of langer dan 4 weken duren?

In principe krijgt uw organisatie de beschikking over minimaal 5 en maximaal 15 E-bikes voor een periode van 4 weken. Dit is afhankelijk van het aantal medewerkers dat interesse toont. Een periode korter dan 4 weken is niet mogelijk.

Is de animo voor deelname binnen uw bedrijf groter zijn dan het aantal fietsen dat geleverd kan worden, dan bespreken we uiteraard de mogelijkheden met u om de actieperiode te verlengen.

Wanneer worden de E-bikes weer opgehaald?

De medewerkers van sQoot maken een afspraak met u wanneer de E-bikes worden opgehaald. Het ophalen van de E-bikes gebeurt altijd op maandag tussen 09:00 – 13:00 uur. De contactpersoon (of zijn/haar vervanger) moet dan aanwezig zijn.

 

Uw organisatie is er verantwoordelijk voor dat alle E-bikes op de afgesproken dag en tijd aanwezig zijn om ze op te halen. Indien dit niet het geval is, zijn wij helaas genoodzaakt om extra transportkosten in rekening te brengen.

Waar moet ik de E-bikes neerzetten?

De E-bikes dienen in een overdekte en afgesloten ruimte/stalling te staan. Dit is een voorwaarde om mee te kunnen doen met deze actie. Ook van de gebruikers van de E-bike verwachten wij dat zij de E-bike zorgvuldig en op slot weg zetten, zowel thuis als op het werk.

Praktische vragen omtrent gebruik

Hoe kan de E-bike worden opgeladen?

De E-bike kan worden opgeladen aan een normaal stopcontact van 220 V. Alle accu’s op de E-bike zijn uitneembaar. U hoeft dus geen aparte laadvoorzieningen aan te leggen in de stalling, maar dit is natuurlijk wel handig.

Ik heb geen laadpunten in de fietsenstalling om de E-bikes op te laden, wat nu?

Uiteraard is het handig als u ook in de fietsenstalling laadpunten heeft om de E-bikes op te laden, maar een normaal stopcontact volstaat. Is er geen oplaadvoorziening in de stalling, dan kunnen de accu’s gemakkelijk worden losgekoppeld en meegenomen naar de werkplek.

Zijn alle E-bikes verzekerd?

Ja, al onze E-bikes zijn goed verzekerd tegen schade en diefstal. Daarnaast heeft IJmond Bereikbaar met haar leverancier een contract afgesloten voor onderhoud van de E-bikes en is er bovendien een pechservice beschikbaar voor onderweg. U betaalt geen verzekerings- of servicekosten.

 

Eigen risico

  • Onze ervaring is dat de uitgeleende E-bikes netjes worden gebruikt door de deelnemers. Neemt niet weg dat er onverhoopt toch schade aan de fietsen kan ontstaan. Bij dit soort schadegevallen geldt een eigen risico van € 50.
  • Bij diefstal geldt eveneens een eigen risico van €50, mits de werkgever de originele bijgeleverde sleutel en een proces-verbaal van de aangifte kan overhandigen. Indien dit niet het geval is, zal onze verzekering niet uitkeren en is de werkgever een eigen risico verschuldigd van € 1.500,-.
  • Onderhoud en reparaties die het gevolg zijn van ongeoorloofd of excessief gebruik worden niet door onze verzekering gedekt en komen volledig voor rekening van de werkgever.

Promotie actie ‘Probeer een E-bike’

Hoe breng ik de actie 'Probeer een E-bike' bij mijn medewerkers onder de aandacht?

IJmond Bereikbaar zorgt samen met sQoot voor communicatiemiddelen waarmee u uw werknemers kunt informeren.

Heel veel medewerkers van mijn organisatie willen een E-bike testen. Wat nu?

Wanneer de animo voor E-bikes onder uw medewerkers erg groot is, vinden wij dat uiteraard alleen maar goed nieuws. Medewerkers die nu aantoonbaar met de auto naar het werk komen en verder dan 5 kilometer bij het werk vandaan wonen, krijgen de E-bike als eerste aangeboden om uit te proberen. Daarna zorgen we er uiteraard voor dat zoveel mogelijk collega’s binnen een redelijke termijn aan de beurt komen.

Wat gebeurt er als een medewerker een E-bike aan wil schaffen?

Wanneer een medewerker zich aanmeldt voor de actie ‘Probeer een E-bike’, stellen wij al de vraag of wij hem/haar na afloop mogen benaderen met een vervolgaanbod. Als hier toestemming voor is gegeven, nemen we contact op en praten verder over de wensen die uw medewerker heeft. Dit kan variëren van een nieuwe E-bike, een tweedehands E-bike of een lease-E-bike.

Kan ik als bedrijf ook e-bikes aanschaffen of leasen?

Natuurlijk zijn er allerlei mogelijkheden voor bedrijven om e-bikes aan te schaffen of te leasen. Een praktische en milieuvriendelijke aanvulling op bijvoorbeeld uw pool-auto’s. Bel even met onze medewerkers. Zij informeren u graag: 085-3033922