Fietsstimulering: zo eenvoudig is het

Fietsen naar het werk heeft veel voordelen.  Zowel voor de werkgever als de werknemer. In 2015 is de vroegere ‘fiets van de zaak’ regeling afgeschaft. Voor veel bedrijven is dit aanleiding geweest om de aanschaf van de fiets via de werkgever uit de arbeidsvoorwaarden te halen. Met het nieuwe fietsenplan zijn er gelukkig weer allerlei goede mogelijkheden om de fiets voor het woon/werkverkeer aantrekkelijk te maken.

 

Kilometervergoeding en renteloze lening

  • U mag buiten de werkkostenregeling om een kilometervergoeding van maximaal 19 cent per kilometer geven.
  • U mag een renteloze lening aanbieden voor de aanschaf van een fiets of e-bike.

Combineer deze mogelijkheden en laat werknemers de renteloze lening afbetalen met de kilometervergoeding. Gemakkelijker kan bijna niet.


Kilometervergoeding eenvoudig vaststellen

Niemand zit te wachten op administratieve rompslomp. Het vaststellen en toekennen van de vergoeding is gelukkig eenvoudig. De woon/werkafstand is gemakkelijk eenmalig te berekenen. U hoeft geen kilometers of dagen bij te houden en mag een vaste maandelijkse vergoeding geven.

De vaste maandelijkse vergoeding berekent u op basis  van 214 werkdagen per kalenderjaar. De medewerker komt minstens 128 dagen per kalenderjaar naar de vaste werkplek. Dit aantal dagen is gebaseerd op een fulltime werkweek/5 daagse werkweek. Bij een parttime werkweek berekent u een evenredig deel hiervan. Handig is dat er al rekening wordt gehouden met o.a. thuiswerken (tot 2 dagen per week o.b.v. een 5 daagse werkweek), ziekte, vakantie en zorgverlof.

 

Een rekenvoorbeeld 

Uw medewerker werkt in 2017 5 dagen per week. De afstand van huis naar werk is 8 kilometer. Heen en terug is dit 16 kilometer. De vaste, onbelaste reiskostenvergoeding is dan maximaal 214 dagen x 16 kilometer x € 0,19 = € 650,56.  Dit is € 54,21 per maand. Bij minder werkdagen moet de vergoeding naar rato worden aangepast.

 

Ook de renteloze lening is eenvoudig toe te passen. Er zijn geen beperkende voorwaarden. U mag de werknemer in alle gevallen een lening verstrekken voor de aanschaf van een (elektrische) fiets. Hoe u dit wilt doen, bepaalt u zelf.

 

Meer vrijheid met de werkkostenregeling

Met de nieuwe werkkostenregeling is er meer vrijheid. U bent niet meer gebonden aan het aanschafbedrag van maximaal € 749 voor een fiets of de termijn van 3 jaar. Je kunt de vergoeding voor de aanschaf van een fiets als eindheffingsloon in de vrije ruimte van de werkkostenregeling onderbrengen, dus belastingvrij. Dit kan netto – het hele bedrag rust dan op de vrije ruimte van de WKR – en ook bruto – de medewerker schaft een fiets aan vanuit zijn brutoloon. Het belastingpercentage bepaalt de hoogte van het bedrag dat hij bespaart.

 

Op de website van de belastingdienst staan voorbeelden die binnen de werkkostenregeling vallen over bijvoorbeeld de aanschaf van fietsen of e-bikes/e-scooters voor uw medewerkers en uitleg over de cafetariaregeling.

 

En dit kan ook

Naast deze voorbeelden zijn er nog andere mogelijkheden om medewerkers tegemoet te komen in de aanschaf of het gebruik van een fiets of e-bike. Denk bijvoorbeeld aan een fiets verstrekken, waarbij het bedrijf de BTW kan terugvorderen of een fiets in bruikleen geven. Wist u dat u ook een jaarlijkse onderhoudsbeurt bij de fietsenmaker belastingvrij mag vergoeden? Dit zijn zogenaamde intermediaire kosten en deze vallen buitende werkkostenregeling.

 

Op de website van de belastingdienst staat duidelijke informatie over het vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen van een fiets en met de fiets samenhangende zaken en fietsverzekering.