Hoogtepunten IJmond Bereikbaar in 2018

Hoogtepunten IJmond Bereikbaar in 2018

5575 spitsmijdingen extra per week, 6 succesvolle fietschallenges, voortgang in de plannen voor de doorfietsroute, beter afgestelde verkeerslichten, meer fietsers op de pont, een compliment vanuit subsidieverstrekker Beter Benutten voor de mobiliteitsaanpak in de IJmond en een 7,8 van ‘onze’ fietsers voor het programma IJmond Bereikbaar. Mogen we het zeggen? 2018 is een goed jaar geweest voor IJmond Bereikbaar.

 

Fietsstimulering

Fietsstimulering heeft nog steeds de aandacht van IJmond Bereikbaar. De fiets of e-bike blijkt een goed en laagdrempelig instrument om de drukte op de weg te verminderen. Uit onze enquête blijkt dat, op de vrijdag na, meer dan 70% van de fietsers in de ochtend- en avondspits op weg zijn. Sta er maar eens bij stil, hoeveel auto’s dat scheelt in de spits.

 

Realisatie van de doorfietsroute door de IJmond is inmiddels in volle gang. Afgelopen jaar is de Hagelingerweg aangepakt en zijn de verkeerslichten aan de Jan Ligthartstraat ten gunste van de fietsers afgesteld. In 2019 wordt met een rijksbijdrage de Maerten van Heemskerckstraat verbeterd.

 

De fietsers laten weten dat ze het enorm waarderen dat de gemeenten, Omgevingsdienst IJmond en het bedrijfsleven nog steeds samenwerken om hun belangen te behartigen.

 

Spitspont

De pont over het Noordzeekanaal bij Velsen, blijft een belangrijke verkeersader. Steeds meer fietsers maken gebruik van de pont. We noemen het niet voor niets het Blauwe Fietspad. IJmond Bereikbaar maakt zich er ieder jaar hard voor om geld op tafel te krijgen om de extra pont in de spits in de vaart te houden, zodat er iedere 10 minuten een afvaart is. De financiering is echter keer op keer een punt van zorg. Zolang de sluizenroute dicht is, betaalt Rijkswaterstaat de kosten voor de spitspont. Voor de periode erna, zitten we met de verschillende partijen om tafel en hopen we de financiering rond te krijgen.

 

Pluim voor de werkgevers

  • Een aantal werkgevers heeft – al dan niet in samenwerking met IJmond Bereikbaar – maatregelen genomen waar fietsers blij van worden:
  • Meer dan 40 medewerkers van Heliomare hebben in 2018 een nieuwe fiets of e-bike aangeschaft. Dit door flink aandacht te geven aan de mogelijkheden via de werkkostenregeling. Daarbij heeft Heliomare de tegemoetkoming voor de aanschaf van een e-bike flink verhoogd. Dat heeft er meetbaar aan bijgedragen dat medewerkers deze toch behoorlijke investering konden en wilden doen.
  • C&D Foods heeft een continue fietsplan gerealiseerd.
  • Bij Harsveld is fietsen naar het werk intrinsiek en vanzelfsprekend.
  • Tata Steel is als eerste de uitdaging met ons aangegaan voor het organiseren van een fietschallenge, waar alle medewerkers (kantoor en fabrieken) aan mee konden doen.
  • Het Rode Kruis Ziekenhuis heeft de smaak ook goed te pakken: maar liefst 20 teams die mee deden aan de fietschallenge en een succesvolle e-bike probeeractie.
  • ETOS heeft veel moeite gedaan om toestemming te krijgen voor het bouwen van een ruime, nieuwe fietsenstalling voor de deur (met e-bike aansluitingen en zonnepanelen). Dat is gelukt, dus we kijken uit naar het moment dat deze er staat.

 

En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

 

Samenwerking met de gemeenten

De gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen vervullen een belangrijke rol binnen IJmond Bereikbaar en hebben in het kader van bereikbaarheid zeker niet stilgezeten. Het nieuw aangelegde fietspad langs de busbaan bij Driehuis wordt regelmatig positief benoemd in de enquête. Daarnaast zijn er op bedrijventerrein Kagerweg fietsstroken gerealiseerd om de fietsveiligheid te verbeteren na opmerkingen daarover vanuit onze fietscommunity. Ook vindt er periodiek afstemming plaats over de realisatie van de doorfietsroute en worden subsidieaanvragen voor externe financiering gezamenlijk voorbereid.

 

IJmond Bereikbaar Mobiliteitsscan

In 2018 heeft IJmond Bereikbaar ook de mobiliteitsscan geïntroduceerd. Deze scan wordt voor werkgevers op maat gemaakt en geeft inzicht in de manieren waarop medewerkers naar het werk komen (op de fiets, met de auto, binnen of buiten de spits) en wat ze anders of beter zouden willen doen. De resultaten geven een goede startpositie voor kansrijke maatregelen. Crown van Gelder, het Rode Kruis Ziekenhuis en Heliomare hebben de scan gedaan en de laatste twee doen naar aanleiding van de inzichten nu mee met een pilot voor samenrijden: met de app Toogethr kunnen collega’s onderling makkelijk afspraken maken om samen naar het werk te rijden. Ook Tata Steel biedt de app aan haar medewerkers aan.

 

Fietschallenges 2018 – Hoe ga jij vandaag naar je werk?

IJmond Bereikbaar heeft dit jaar één fietschallenge voor de hele fietscommunity georganiseerd en maar liefst zes bedrijfschallenges. De reacties bij Tata Steel, Heliomare, het Rode Kruis Ziekenhuis, Rabobank, Etos en Pré Wonen waren stuk voor stuk enthousiast.

En om over de goede doelen die naar aanleiding van de challenges verrast worden met een mooie donatie, maar niet te spreken! Voor 2019 staan we al weer in de startblokken voor een challenge bij ENCI en bij het NOVA College. En de bedrijven die al ervaring hebben met de challenge gaan graag voor een tweede ronde.

 

Duurzaam vervoer – de Trias Mobilica

IJmond Bereikbaar houdt zich allang niet meer alleen bezig met de fiets(er). Ook andere vormen van vervoer hebben onze aandacht. We onderzoeken, ondersteunen en faciliteren waar mogelijk allerlei vormen van duurzaam vervoer. Om met de Trias Mobilica te spreken: Verminder – Verander – Verbeter.

 

Een concreet voorbeeld daarvan is de samenwerking met Toogethr, de app die samen rijden makkelijk maakt. Tata Steel, Heliomare en het Rode Kruis Ziekenhuis zijn de eerste drie bedrijven in de IJmond die de app aan hun medewerkers aanbieden. De app maakt automatisch suggesties met welke collega je kunt samenrijden. Voor de samenrijders – bestuurder én passagier – is er een leuk verdienmodel.

 

Op naar 2019

We bedanken al onze partners en leveranciers voor de fijne samenwerking en kijken uit naar een constructief 2019, vol mooie plannen, ontwikkelingen en activiteiten.

 

 

 

 

 

 

Share Post