Innovaties en C-ITS

Met de ondertekening van het klimaatakkoord in Parijs heeft Nederland zich gecommitteerd aan een van de grootste opgaven van de 21ste eeuw. De energietransitie van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare brandstoffen. Deze energietransitie heeft grote invloed op onze manier van vervoer. In Nederland zorgt verkeer en transport voor 33% van alle CO2 uitstoot en er valt met de energietransitie in deze sector dan ook veel te winnen. IJmond Bereikbaar zorgt ervoor goed op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen.

 

Duurzaam rijden

 

Elektrisch rijden

Elektrisch rijden zit in de lift, er komen steeds meer vol elektrische auto’s op de markt met een radius van meer dan 300km. Deze worden niet alleen door particulieren gekocht. Steeds meer bedrijven schakelen hun leasepool ook compleet over naar elektrisch. En ook elektrische vrachtwagens zien we steeds vaker in het straatbeeld. Al deze elektrische auto’s vragen om een laadinfrastructuur, bij bedrijven zelf kan het op de eigen parkeerplaats, evenals bij mensen met een eigen oprit thuis. Voor alle andere plekken moet nagedacht worden hoe om te gaan met laadinfra. Wie is verantwoordelijk, wie is de eigenaar. Hoeveel is nodig en wanneer moet er bijgeplaatst worden. IJmond Bereikbaar verzorgt een inventarisatie naar de interesse voor laadpalen op de bedrijventerreinen en coördineert de subsidieverstrekking .

 

Biobrandstoffen

Voor het zwaardere vrachtverkeer is elektrisch rijden nog te ver weg. De elektramotoren zijn nog niet in staat om de benodigde kracht te genereren om een combivrachtwagen op gang te krijgen. Daarnaast is de verwachting dat er te veel of te grote accu’s nodig zijn om een vrachtwagen op elektra te laten rijden. Om ook in de transportsector duurzamer te gaan rijden, zijn er een breed scala aan alternatieve (bio) brandstoffen op de markt. Bekende voorbeelden zijn GTL (Gas-To-Liquid’s), LNG (Liquefied Natural Gas) en HVO (Hydrotreated vegetable oils). GTL en LNG zijn (nog) niet van biologische oorsprong maar petrochemisch en daarmee nog steeds fossiel. Bedoeling is echter dat deze op den duur via biosvergistingsinstallaties uit biogas gemaakt zullen worden. HVO is een bio diesel gemaakt uit frituurvet en daarmee een duurzame brandstof gemaakt uit een afvalstof.

 

Waterstof

Naast de bovengenoemde biobrandstoffen begint ook waterstof aan de langverwachte opmars. Waterstof zelf is geen brandstof, maar een energiedrager. De techniek werkt hetzelfde als in een elektrische auto, maar de energie wordt niet in een accu opgeslagen maar in een brandstofcel gevuld met waterstof. De waterstof zelf kan geproduceerd worden via elektrolyse (bij voorkeur) uit groene stroom op het moment dat er een energieoverschot is. In Groningen, Friesland en Drenthe worden in 2018 waterstof-tankstations worden geopend. In Groningen rijden de stadsbussen nu al op waterstof, maar is er nog geen mogelijkheid tot tanken. Ook in de IJmond is het opwekken van waterstof en het openen van een waterstof-tankstation een actueel onderwerp van gesprek.

 

Talking Traffic

Talking Traffic of C-ITS (Cooperative Intelligent Traffic Systems) is de naam voor een groep aan nieuwe inpassingen in de bestaande slimme verkeersregel installaties (VRI’s) die het mogelijk maakt om de VRI met de weggebruiker te laten communiceren. Door deze communicatie weet de VRI wat de drukte op de verschillende wegen is die bij elkaar samenkomen, welke transportmiddelen prioriteit hebben op welk tijdstip en wie groen dient te krijgen voor de beste doorstroming. Daarnaast weet de weggebruiker hoelang het duurt voor het licht van kleur verandert en bij welke snelheid men groen licht heeft.

 

 Fietsapps

In Noord Brabant wordt momenteel veel geëxperimenteerd met groen-licht-apps voor fietsers. Deze technologie kan redelijk makkelijk geïntegreerd worden in bestaande fietsapplicaties zodat fietsers niet allerlei verschillende apps hoeven te downloaden en gebruiken. Het achterliggende idee is dat de fietser automatisch bij de VRI wordt ‘aangemeld’ zodra hij of zij 100m voor de VRI is. Hierdoor springt het licht eerder op groen en kan de fietser sneller doorfietsen. Dergelijke apps kunnen verder toegerust worden met routeherkenning. Zo kunnen VRI’s anticiperen op de route van de fietser en bijvoorbeeld pushberichten sturen over wegopbrekingen, omgevallen bomen etc.

 

Transport flow

In veel trucks zijn de boordcomputers al uitgerust met Talking Traffic software. Hierdoor kunnen trucks die achter elkaar rijden dezelfde snelheid aanhouden. Een uitbreiding in de technologie kan er voor zorgen dat VRI’s snelheid op maat doorgeven voor een groen verkeerslicht. Dit zorgt voor een betere doorstroming én daaruitvolgend minder CO2 uitstoot. Waar je ook aan kunt denken is dat wegbeheerders afspraken maken

grote distributiecentra. Door alle laad/lostijden te plotten in een database kan geanticipeerd worden op piekbelasting en de voornaamste rijroutes van deze vrachtwagens. Door op bepaalde routes of bepaalde tijden groene golven te creëren kan de wegbeheerder sturen op routekeuze en tijd van vertrek.

 

Deelauto’s

Er wordt al langer gebruik gemaakt van deelauto’s binnen bedrijven, waar alle medewerkers een auto kunnen reserveren voor zakelijk gebruik. Inmiddels bestaan er echter ook steeds meer voorbeelden van deelautosystemen die voor grotere groepen beschikbaar zijn. In de IJmond hebben een aantal bedrijven een gezamenlijke interesse getoond in deelauto-systemen op hun bedrijventerrein. Omgevingsdienst IJmond kijkt hoe zij hierin kan ondersteunen.