Tips voor thuiswerken

Onkosten & Vergoedingen

Onkosten en vergoedingen

Als je normaalgesproken niet thuis werkt en dat nu opeens wel moet/gaat doen, kan dat kosten met zich meebrengen. Werknemers mogen kosten voor thuiswerken niet aftrekken van de belasting, maar werkgevers kunnen wel belastingvrij middelen geven om het thuiswerken mogelijk te maken. Je mag zaken die nodig zijn voor het werk, zoals een telefoon met abonnement, internetaansluiting, printer, tablet, laptop of computer onbelast vergoeden. Spullen die een werkgever heeft betaald moet je wel weer inleveren of overnemen bij het stoppen met de baan.

 

Ook verandert er niets voor de reiskostenvergoeding. Als je thuis werkt, mag de baas je een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer van 19 cent per kilometer geven. De enige eis is dat je minimaal 128 dagen per jaar naar kantoor reist. Ook voor alle andere dagen, of er nou wordt gereisd of niet, mag de werkgever die vergoeding uitkeren. Laten we er vanuit gaan dat we die 128 dagen nog prima gaan halen in 2020.

 

Grijp je als werkgever deze rare tijden aan om thuiswerken meteen maar meer structureel in te richten dan mag je als werkgever 1x per vijf jaar een belastingvrije vergoeding van 1.815 euro (inclusief BTW) geven om thuis een kantoor in te richten. Als medewerker kun je dat budget naar keuze besteden aan bijvoorbeeld een bureau, bureaustoel, verlichting en kasten of ladeblokken. Voorwaarde is wel dat je minimaal een dag per week thuis werkt. Werkgever en werknemer moeten een schriftelijk contract afsluiten waarin staat hoe vaak en wanneer je thuis werkt. De inrichting moet voldoen aan de Arbo-regels en de werknemer maakt gebruikt van telecommunicatie.

 

Hieronder de verschillende faciliteiten nog even in een droog tabelletje:

 

Faciliteit

Werkkostenregeling

Inrichting thuiswerkplek

Alleen onbelast mogelijk wanneer arbovoorzieningen die samenhangen met verplichtingen op grond van de Arbeidsomstandighedenwet ter beschikking worden gesteld aan de werknemer. Verstrekking of vergoeding wordt belast.

Kosten mobiele telefoon

Mits voldaan wordt aan het noodzakelijkheidscriterium kan de telefoon alsmede de bijkomende kosten (abonnement) onbelast worden vergoed, verstrekt of ter beschikking gesteld.

Computers, tablets etc.

Mits voldaan wordt aan het noodzakelijkheidscriterium kan een computer alsmede de bijkomende kosten (onderhoud, printer) onbelast worden vergoed, verstrekt of ter beschikking gesteld.

Consumpties werkplek thuis

In principe niet onbelast te vergoeden tenzij er sprake is van een zelfstandige werkruimte thuis (zelfstandig deel woning, eigen sanitair). Wel mogelijk via de vrije ruimte van 1,2%.

Energie, water werkplek thuis

In principe niet onbelast te vergoeden tenzij er sprake is van een zelfstandige werkruimte thuis (zelfstandig deel woning, eigen sanitair). Wel mogelijk via de vrije ruimte van 1,2%.

Kosten internet thuis

Mits voldaan wordt aan het noodzakelijkheidscriterium kunnen de kosten van internet thuis onbelast worden vergoed, verstrekt of ter beschikkinggesteld. Deze verbinding moet dan noodzakelijk zijn voor het werk en daadwerkelijk worden gebruikt.

Kosten vaste telefonie thuis

Niet onbelast te vergoeden. Valt niet onder het noodzakelijkheidscriterium. Wel mogelijk via de vrije ruimte van 1,2%.

Reiskosten

Indien de werknemer niet meer dan twee dagen per week thuis werkt, mag de vaste reiskostenvergoeding op fulltime basis worden gehandhaafd.