Tips voor thuiswerken

Onkosten & Vergoedingen

Onkosten en vergoedingen

Als je normaalgesproken niet thuis werkt en dat nu wel gaat doen, kan dat kosten met zich meebrengen. Werknemers mogen kosten voor thuiswerken niet aftrekken van de belasting, maar werkgevers kunnen wel belastingvrij middelen geven om het thuiswerken mogelijk te maken. Werkgevers mogen zaken die nodig zijn voor het werk, zoals een telefoon met abonnement, internetaansluiting, printer, tablet, laptop of computer onbelast vergoeden. Spullen die een werkgever heeft betaald moet de medewerker wel weer inleveren of overnemen als de arbeidsonvereenkomst stopt.

Ook verandert er niets voor de reiskostenvergoeding. Als je thuis werkt, mag de baas je een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer van 19 cent per kilometer geven. De enige eis is dat je minimaal 128 dagen per jaar naar kantoor reist. Ook voor alle andere dagen, of er nou wordt gereisd of niet, mag de werkgever die vergoeding uitkeren. 

Als werkgever is het nu een mooi moment thuiswerken meer structureel in te richten. Maak hier wel afspraken over. Werkgever en werknemer moeten een thuiswerkovereenkomst afsluiten, waarin staat hoe vaak en wanneer er thuis wordt gewerkt werkt. En dat is minimaal 1 dag per week.  De inrichting van de werkplek moet voldoen aan de Arbo-regels. 

Hieronder de verschillende faciliteiten nog even in een droog tabelletje:

Faciliteit

Werkkostenregeling

Inrichting thuiswerkplek

Alleen onbelast mogelijk wanneer arbovoorzieningen die samenhangen met verplichtingen op grond van de Arbeidsomstandighedenwet ter beschikking worden gesteld aan de werknemer. Verstrekking of vergoeding wordt belast.

Kosten mobiele telefoon

Mits voldaan wordt aan het noodzakelijkheidscriterium kan de telefoon alsmede de bijkomende kosten (abonnement) onbelast worden vergoed, verstrekt of ter beschikking gesteld.

Computers, tablets etc.

Mits voldaan wordt aan het noodzakelijkheidscriterium kan een computer alsmede de bijkomende kosten (onderhoud, printer) onbelast worden vergoed, verstrekt of ter beschikking gesteld.

Consumpties werkplek thuis

In principe niet onbelast te vergoeden tenzij er sprake is van een zelfstandige werkruimte thuis (zelfstandig deel woning, eigen sanitair). Wel mogelijk via de vrije ruimte van 1,7% (in 2020 tijdelijk opgehoogd naar 3%).

Energie, water werkplek thuis

In principe niet onbelast te vergoeden tenzij er sprake is van een zelfstandige werkruimte thuis (zelfstandig deel woning, eigen sanitair). Wel mogelijk via de vrije ruimte van 1,7% (in 2020 tijdelijk opgehoogd naar 3%).

Kosten internet thuis

Mits voldaan wordt aan het noodzakelijkheidscriterium kunnen de kosten van internet thuis onbelast worden vergoed, verstrekt of ter beschikking gesteld. Deze verbinding moet dan noodzakelijk zijn voor het werk en daadwerkelijk worden gebruikt.

Kosten vaste telefonie thuis

Niet onbelast te vergoeden. Valt niet onder het noodzakelijkheidscriterium. Wel mogelijk via de vrije ruimte van 1,7% (in 2020 tijdelijk opgehoogd naar 3%).

Reiskosten

Indien de werknemer niet meer dan twee dagen per week thuis werkt, mag de vaste reiskostenvergoeding op fulltime basis worden gehandhaafd.