Succesvolle Beter Benutten-aanpak krijgt vervolg

nov 26 2018

Succesvolle Beter Benutten-aanpak krijgt vervolg

Bron: Beter Benutten – Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat

 

In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) reizen dagelijks ruim 14.000 automobilisten minder in de spits. Dat is het resultaat van een samenwerking tussen het Rijk, regionale en lokale overheden en het bedrijfsleven om infrastructuur beter te benutten en slimmer reizen te stimuleren. Weggebruikers reizen nu vaker op een ander tijdstip of kiezen ervoor op een andere manier te reizen. Ook is ingezet op slimme innovaties om verkeer beter te laten doorrijden. De Beter Benutten-aanpak wordt voortgezet in het programma Slimme en Duurzame Mobiliteit.

 

Bekijk de animatiefilm over de resultaten in de MRA.

 

Het programma Beter Benutten is er sinds 2015 op gericht om de reistijd op de drukste knelpunten in de spits te verbeteren. “We kijken terug op een gevarieerd en succesvol Beter Benutten-programma in de Metropoolregio Amsterdam. Door 26 maatregelen op het terrein van logistiek, openbaar vervoer, fiets en smart mobility én samenwerking met werkgevers, kan het verkeer op de belangrijkste knelpunten beter doorrijden”, zegt Elisabeth Post (gedeputeerde Mobiliteit provincie Noord-Holland en vertegenwoordiger namens de publieke partners in Beter Benutten).

 

Meer dan 650 aangesloten werkgevers in de MRA

Er is een intensieve samenwerking met werkgevers tot stand gekomen, onder meer op de Zuidas, Schiphol Trade Park, de IJmond, Haarlem en Hilversum. Daarnaast werken werkgevers nu ook samen in het overkoepelend werkgeversinitiatief BREIKERS. Volgens Henk Markerink, CEO Johan Cruijff ArenA en vertegenwoordiger van het bedrijfsleven in Beter Benutten MRA, is de betrokkenheid van de werkgevers een groot succes. “Bij BREIKERS en de gebiedsgerichte werkgeversaanpakken zijn al meer dan 650 werkgevers aangesloten. Hierdoor mijden veel werknemers in de Metropoolregio Amsterdam de spits. Bijvoorbeeld door flexibel te werken, het gebruik van e-bikes en de inzet van een mobiliteitsbudget.”

 

Vervolg in programma Slimme en Duurzame Mobiliteit MRA

Het programma Beter Benutten werd in 12 regio’s in Nederland uitgerold. In de Metropoolregio Amsterdam was het een samenwerking tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincies Noord-Holland en Flevoland, de Vervoerregio Amsterdam, verschillende gemeenten en het regionale bedrijfsleven. Zeker nu de druk op het mobiliteitssysteem blijft toenemen, wordt de succesvolle werkwijze van Beter Benutten doorgezet in de programmalijn Slimme en Duurzame Mobiliteit van het gebiedsgerichte programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. Hierin werken Rijk en regio samen om de bereikbaarheid van de MRA te borgen, ook na de realisatie van 250.000 nieuwe woningen in 2040. Zo kunnen slimme samenhangende keuzes gemaakt worden op het vlak van infrastructuur, mobiliteit en verstedelijking. IJmond Bereikbaar maakt hier ook onderdeel van uit.

 

Meer informatie

 

  • Achtergronden over de vervolgaanpak Slimme en Duurzame Mobiliteit zijn te vinden op www.samenbouwenaanbereikbaarheid.nl.   Succesvol zijn ook de fietsstimuleringsmaatregelen en -campagnes van IJmond Bereikbaar, de FietsCoalitie (Westpoort, Sloterdijk, Zaandam), Zuidas, Haarlem Waarderpolder, Hilversum en Almere. Zo laat de fietscommunity van IJmond Bereikbaar zien dat zij al meer dan 1,6 miljoen kilometer hebben gefietst. De projecten OV Marketing Schiphol Noord en de spitsbusbaan Purmerend-Ilpendam zorgen voor meer gebruik van het openbaar vervoer.

 

  • De resultaten over de eerste periode van IJmond Bereikbaar 2015-2017 vindt u in onze Eindmonitor.
Share Post