Enquêteresultaten IJmond Bereikbaar

Eind december hebben we voor de tweede keer een enquête uitgestuurd naar alle bedrijven die een samenwerkingsovereenkomst hebben met IJmond Bereikbaar. Hartelijk dank dat u tijd heeft vrijgemaakt om de vragen te beantwoorden.  U waardeert IJmond Bereikbaar met een 7,5  We zijn trots op de complimenten die ons programma en ons team hebben ontvangen.
Onder de inzenders hebben we 2 kadobonnen van Bol.com verloot. Lees verderop wie deze kadobonnen hebben gewonnen.

 

Goed op weg, óók in 2017

Sinds de start van de campagne ‘Goed op weg’ hebben 170 bedrijven in de IJmond zich bij ons aangesloten. Vanuit deze bedrijven doen ruim 2600 werknemers actief mee aan het fietsstimuleringsprogramma. Deze resultaten geven voldoende aanknopingspunten om ook in 2017 door te gaan. Wel in een andere vorm: de kilometervergoeding die door IJmond Bereikbaar aan de fietsers wordt betaald, stopt. Gelukkig blijven er allerlei manieren over waarop wij, samen met u, uw werknemers op de fiets  – en daarmee tevreden, actief en vitaal – kunnen houden. Binnenkort maken we graag onze plannen bekend.

 

Enquêteresultaten

Doel van deze enquête was om inzicht te verkrijgen in wat de campagne ‘Goed op weg’ het bedrijfsleven in de IJmond heeft opgeleverd, zowel voor werkgevers als voor werknemers. Daarnaast waren we benieuwd welke thema’s op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid bij uw organisatie actueel zijn. Met veel plezier delen we de opvallendste enquêteresultaten met u.

 

Wat heeft deelname aan IJmond Bereikbaar uw bedrijf tot nu toe opgeleverd?

Als werkgever ben ik meer bewust bezig hoe ik mijn werknemers kan stimuleren om minder gebruik te maken van de auto voor het woon/werkverkeer63%
Als werkgever ben ik goed/beter geïnformeerd over de verkeersmaatregelen rondom de renovatie van de Velsertunnel56%
Als werkgever ben ik meer bewust bezig met hoe ik kan bijdragen aan de bereikbaarheid van de regio34%
Als werkgever heb ik op een makkelijke en prettige manier mijn werkgevers iets extra's kunnen geven (km vergoeding, e-bike proberen)56%

 

Wat heeft deelname aan IJmond Bereikbaar uw werknemers tot nu toe opgeleverd?

Bewustwording van keuzemogelijkheden auto/fiets75%
Bewustwording van gezond gedrag56%
Nieuwe reisgewoonte41%
Bewustwording woon/werkafstand25%
Plezier25%
Kortere reistijd13%
Meer collegialiteit9%

 

Welke onderwerpen zijn, gerelateerd aan bereikbaarheid en mobiliteit, actueel bij uw organisatie?

Vitaliteit/duurzame inzetbaarheid van werknemers56%
Bereikbaarheid van het bedrijf/bedrijventerrein53%
Bereikbaarheid van de regio25%
Luchtkwaliteit van de regio22%
Het nieuwe werken (in relatie tot spitsmijden)16%

 

Op welke thema’s zou  IJmond Bereikbaar voor u ook in 2017 van toegevoegde waarde zijn?

Voortzetting van het huidige programma inclusief fietsstimuleringscampagne75%
Samen met de gemeenten blijven zorgdragen voor goede infrastructuur op de fiets63%
Communicatieve ondersteuning fietsstimulering34%
Een platform blijven bieden voor de registratie van fietskilometers31%
Aanspreekpunt/ondersteuning subsidiemogelijkheden op het gebied van spitsmijden25%
Kennisinstituut m.b.t. mobiliteit en bereikbaarheid (mobiliteitsvisie IJmond)19%
Uitbreiding van het aantal thema's met bijv. goederenvervoer en bereikbaarheid bedrijventerreinen9%

 

Blijft u ook 1 april 2017 uw werknemers stimuleren om op de fiets naar het werk te komen?

De eerste bedrijven zijn al over de streep en nemen de kilometervergoeding voor hun fietsende werknemers zelf over. Wist u dat u belastingvrij € 0,19 per woon/werkkilometer mag vergoeden? Andere bedrijven hebben de fietsenstalling een make-over gegeven en profiteren van de subsidie die hiervoor beschikbaar is.

 

88% van de bedrijven wil aandacht blijven geven aan het motiveren en stimuleren van de fietsende werknemers, maar weet nog niet hoe. Sommige bedrijven hebben aangegeven te stoppen met het programma, omdat de Velsertunnel weer open is. Zij vinden bereikbaarheid dan geen issue meer. Een enkel bedrijf trekt de conclusie dat er te weinig animo is bij de werknemers om de auto te laten staan voor het woon/werkverkeer.

 

Meer weten?

Tijdens de werkgeversbijeenkomst die wij 9 maart a.s. organiseren, gaan we nog verder in op de informatie die deze enquête heeft opgeleverd en welke makkelijke maatregelen er zijn om uw medewerkers te stimuleren om op de fiets naar het werk te komen. Stuur een e-mail om u aan te melden naar: mailto:info@ijmondbereikbaar.nl

 

Wilt u alvast wat meer weten over wat de werknemers motiveert en hoe zij de deelname aan de campagne ‘Goed op weg’ hebben ervaren?  Lees dan hier verder.

 

Bol.com kadobonnen

Nogmaals dank dat u de tijd heeft genomen om de enquête in te vullen. Onder de inzenders hebben we 2 kadobonnen van Bol.com verloot.

 

De winnaars zijn:

  • Peter Koning – Lokhorst bouw & ontwikkeling
  • Esther Lakenman – Rabobank Beverwijk/Velserbroek