De 15-minuten stad als onderdeel van duurzame mobiliteitstransitie

“Op de weg is het druk, de files nemen toe en de treinen zitten in de spits overvol. De Metropoolregio Amsterdam (MRA) loopt vast zonder structurele gedragsveranderingen in mobiliteit. Alleen investeren in nieuwe infrastructuur is niet effectief,” zegt Inge van Huffelen, coördinator duurzaam mobiliteits-gedrag voor SBaB (Samen Bouwen aan Bereikbaarheid).

SBaB is het mobiliteitsprogramma van de MRA, waaruit de activiteiten van IJmond Bereikbaar mede worden gefinancierd.

Lees het artikel hier.