Flexibel werken

Thuiswerken is efficiënt en scheelt veel reistijd. Maar ook het werken op kantoor biedt voordelen en hebben we nodig om ons werk goed en met plezier te kunnen doen.

Als werkgever wil je de combinatie tussen fysiek en digitaal werken, het hybride werken, als werkvorm kunnen aanbieden aan jouw werknemers. Wat is voor jouw bedrijf een prettige en werkbare balans? En hoe regel je dit goed?

Meer vrijheid, wel afspraken maken

Zo’n 70% van de medewerkers geeft aan thuis productiever te werken dan op kantoor. Functie- en focuswerk doen ze het liefst in hun eigen omgeving. Wat ze missen is de sociale kant van het werken: samenwerken, brainstormen, kennisdelen en het praatje bij het koffieapparaat.

Wil jij (deels) thuiswerken blijvend aanbieden aan je medewerkers? Maak een afspraak met onze mobiliteitsmakelaar, om de mogelijkheden te horen. Wij komen graag langs voor een gratis advies gesprek.

Of vraag de mobiliteitsscan aan. In dit gesprek nemen we ook de ideeën rondom het thuiswerken mee.

Werk gezond, kom in beweging

Ook bij thuiswerken is het belangrijk veel te bewegen en de werkplek op de juiste manier in te stellen.

Bekijk hier de tips.

Gezond personeel levert op! Bereken de effecten met de rekentool

Werknemers die meer bewegen voor, tijdens of na het werk zijn fitter, hebben een lager ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. Het stimuleren van actieve mobiliteit onder werknemers kan ertoe leiden dat zij vaker gaan fietsen of lopen en vaker de trap pakken of wandelend vergaderen.

Bereken de effecten.